Образец заполнения довдки про змни до кошторису

Повідомлення слід вручати під підпис, а за неможливості — направляти поштою, зберігаючи докази відправлення. Не зайвим буде зробити оголошення про збори в місцевій газеті. Другий варіант складніший — розробити новий статут, що ми й рекомендуємо зробити. Відповідальність за зміст і точність викладених фактів покладається на авторів. Слід врахувати, що суми нарахованих і стягнутих санкцій за невчасне виконання договорів, що оплачуються за рахунок бюджетних коштів, є доходами бюджету (стосовно коштів Чорнобильського фонду — Державного бюджету) відповідно до статті 2 законів про державний бюджет України на відповідний рік. Однак нез’ясування інформації щодо окремих власників квартир і неповідомлення їх про проведення установчих зборів можуть слугувати підставою для судових позовів окремих невдоволених громадян. Завантажити (docx)Кошторис на 2016 рік Завантажити (docx) Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року Завантажити (docx)Довідка про зміни до кошторису на 2016 рік Довідка про зміни до кошторису на 2016 рік. Письмове опитування проводиться ініціативною групою. За бажанням у ньому також можуть узяти участь й інші співвласники. Наразі ОСББ не має потреби приймати власний будинок на баланс і чекати від колишнього балансоутримувача, коли він зглянеться підписати акт приймання-передачі. Зміни до кошторису повинні вноситись на підставі розрахунків з відповідними обґрунтуванням. При наявності вказаних вище відхилень по кожному факту необхідно встановити причини цих розбіжностей та перевірити їх на предмет дотримання законодавства. 4.3. Ведення касових операцій. Слід звертати увагу, на які цілі видано готівку в підзвіт.

Смотрите также: Презентация с днем рождения дочь 37 лет

Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у поданих документах, покладається на власників житлових (нежитлових) приміщень і заявника. Рішення на установчих зборах приймається шляхом поіменного голосування. Дані таких платіжних відомостей необхідно звірити з даними особових рахунків працівників на предмет відображення в них таких виплат та проведення обов’язкових відрахувань з цих сум. Зміна ціни після укладення договору допускається лише у випадках і на умовах, в установлених договором або законом, а після його виконання не допускається. При розрахунку водоспоживання враховуються також показники установи, в залежності від профілю об’єкта. Крім того, при неповному робочому дні додаткова відпустка за ненормований робочий день не надається. Одержувач бюджетних коштів не може бути одночасно замовником і виконавцем робіт (надавачем послуг, постачальником товарів) при виконанні бюджетної програми за рахунок коштів державного бюджету.

Смотрите также: Скачать и без регистрации и смс программы для создания бизнес планов

Згідно з договором оренди орендодавець має право доручити орендарю сплачувати вартість послуг, пов’язаних з утриманням орендованого майна, безпосередньо комунальним або житлово-комунальним підприємствам. У цьому випадку орендар повинен заключити договір з комунальним підприємством. Перевірити, чи не допускається утримання посад, які не передбачені штатним розписом. Директор та працівник підприємства відбувають у закордонне відрядження для відвідування профільного форуму. Водночас зауважимо: Закон № 2866 не надає відповіді на запитання про те, як створити ОСББ у будинках, у яких право власності співвласників не внесено до Держреєстру прав. Під час перевірки формування показників, на підставі яких визначаються надходження планового періоду, обов’язково необхідно врахувати рівень їх фактичного виконання за останній звітний рік, а також очікуваного виконання в планових періодах. Державна реєстрація прав є обов’язковою.Як отримати таку інформацію на практиці? Указані документи можуть подаватися державному реєстратору як особисто, так і шляхом їх надсилання поштовим відправленням з описом вкладення. Для установ, що мають подвійну підпорядкованість, таке рішення приймається установою вищого рівня, яка затверджує кошторис доходів та видатків. Так же и новое предприятие может начинать свою деятельность только через некоторое время после своего создания.

Смотрите также: Образец плана работы логопеда на каждый день

Особливу увагу необхідно звернути на грошові виплати за цивільно-правовими угодами, так як шляхом укладання фіктивних договорів з неіснуючими особами, чи з особами, які фактично ніякі роботи не виконували, проводиться списання коштів з каси та привласнення готівки. Оплату комунальних послуг може здійснювати і сама бюджетна установа при умову з обов’язкового відшкодування вказаних витрат (у місяці в якому здійснена проплата) орендарем. Завантажити (docx)Довідка про зміни до кошторису на 2014 рік. Дослідити, чи внесено зміни до кошторису у всіх необхідних для цього випадках (за наявності об‘єктивної потреби в цих змінах), перевірити своєчасність таких змін. Для перерахування умовного палива в природне застосовується коефіцієнт перерахування, який для вугілля марки АС становить 0,897 (при теплоті згорання вугілля 6280 ккал/год). Списання вугілля проводиться на підставі актів, підписаних комісією, що їх складала. При наявності затверджених штатних нормативів для певної галузі, перевірити відповідність штатних розписів діючим штатним нормативам, з урахуванням відомостей замін штатних посад.

Образец заполнения довдки про змни до кошторису на 2016 рік

Індексація заробітної плати проводиться лише у випадку, коли величина індексу споживчих цін перевищує поріг індексації 101%. При цьому доходи починають індексувати через місяць після перевищення. Записи здійснюються позиційним методом — за кожною операцією, що підтверджена документом (платіжним дорученням, рахунком-фактурою тощо). Слід відмітити, що наявність кредиторської заборгованості може бути наслідком взяття бюджетних зобов’язань понад затверджені кошторисом бюджетні асигнування. Достовірність даних у Звіті про надходження та використання коштів загального фонду щодо касових видатків в розрізі КЕКВ необхідно перевірити шляхом порівняння їх значень з даними карток аналітичного обліку касових видатків та карток аналітичного обліку готівкових операцій. Якщо договір ще не виконано, то зміна його ціни допускається у випадках, якщо подібну умову встановлено в самому договорі. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості всіх співвласників. При цьому слід мати на увазі, що довідки про внесення змін до кошторису затверджуються і виконуються у тому ж порядку, що й кошториси. Якщо підзвітна особа, що перебувала у відрядженні, користувалася транспортним засобом організації або орендованим, слід звірити відмітки про дату вибуття у відрядження та прибуття з нього з шляховими листами водія, який супроводжував її у відрядженні.

Списана дебіторська заборгованість обліковується на позабалансовому рахунку 07 «Списані активи та зобов’язання» протягом п’яти років з моменту списання для нагляду за можливістю її стягнення у разі змін майнового стану неплатоспроможних дебіторів. Зазначена норма діяла і в попередніх бюджетних періодах. Під час проведення інвентаризації звертається увага на факти збереження грошових коштів і інших цінностей, які не належать установі, так як вони не мають права зберігатись в касі установи. При цьому, якщо списані основні засоби містять дорогоцінні чи кольорові метали, то ці метали підлягають оприбуткуванню та в подальшому обов’язковій здачі в установи, які займаються прийманням та переробкою таких відходів і лому. Примітка: відповідно до вимог пункту 2.7 статті 36 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» використання продуктів харчування, дата споживання яких минула, забороняється. Під час перевірки розрахунків потрібно пересвідчитись, чи обґрунтовані вони відповідними показниками діяльності бюджетної установи, а також необхідністю установи у здійсненні передбачених в кошторисі видатків.

Рекомендуємо заздалегідь, до проведення зборів, здійснити відповідні розрахунки та зафіксувати їх, щоб не довелося гаяти час на зборах. А перед початком зборів варто на прикладах пояснити присутнім принцип підрахунку голосів. Водночас, якщо протягом зазначеного строку необхідної кількості голосів «за» не набрано, рішення вважається неприйнятим. Цим документом є протокол установчих зборів; • два примірники Статуту ОСББ. Зауважимо: законодавством не передбачено подання державному реєстратору списку співвласників об’єднання. Законом передбачено 2 способи передання повідомлення співвласнику про установчі збори: 1) вручити «у руки» під розписку або 2) поштовим відправленням (рекомендованим листом). Який із цих способів обрати — вирішує сама ініціативна група. На практиці часто комбінують такі способи. Зауважимо: під час здійснення державної реєстрації ОСББ правовстановлюючі документи співвласників не перевіряються. Будь-яке використання цілком або частково такої інформації допускається лише з попередньої письмової згоди редакції. Зрозуміло, що примушувати в процесі проведення письмового опитування співвласників проголосувати «за» або «проти» прийняття відповідного рішення, а також винагороджувати їх за це в будь-якій формі заборонено. Завантажити (docx)Довідка про зміни до кошторису на 2015 рік. Примітка: із переходом на казначейське обслуговування виконання бюджетів наявність такого перевищення за загальною сумою є малоймовірною, оскільки відповідні операції контролюються органами казначейства на етапі фінансування та оплати рахунків. Кошторис є твердим, якщо інше не встановлено договором. Замовник, який не погодився на підвищення кошторису, має право відмовитися від договору підряду. У цьому разі підрядник може вимагати від замовника оплати виконаної частини роботи.

Похожие записи: